ibazıyye kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibazıyye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBÂZIYYE الإباضيّه

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 256-261
Hâricî fırkalarının en mutedili ve günümüze ulaşan tek kolu.
Ethem Ruhi Fığlalı