ibn abdüsselam deri kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdüsselam deri
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜSSELÂM ed-DER‘Î ابن عبد السلام الدرعي

Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdisselâm b. Abdillâh en-Nâsırî ed-Der‘î
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 287
Seyahatnâme sahibi Faslı âlim ve mutasavvıf.
Mustafa L. Bilge