ibn abdüsselam izzeddin kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdüsselam izzeddin
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜSSELÂM, İzzeddin عزّ الدين ابن عبد السلام

Ebû Muhammed İzzüddîn Abdülazîz b. Abdisselâm b. Ebi’l-Kāsım es-Sülemî ed-Dımaşkī
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 284-287
Şâfiî fakihi.
H. Yunus Apaydın