mürcie kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde mürcie
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MÜRCİE المرجئة

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 41-45
İslâm’ın ilk dönemlerinde ortaya çıkıp ılımlı ve uzlaşmacı fikirleriyle tanınan itikadî ve siyasî fırka.
Sönmez Kutlu