nabite kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde nabite
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


NÂBİTE النابتة

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 263-264
Mu‘tezile kelâmcılarının, inanç konularında aklî istidlâle başvurmadıkları gerekçesiyle bazı âlimler için kullandıkları küçültücü isim.
İlyas Üzüm