nafi b. abdurrahman kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde nafi b. abdurrahman
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


NÂFİ‘ b. ABDURRAHMAN نافع بن عبد الرحمن

Ebû Ruveym Nâfi‘ b. Abdirrahmân b. Ebî Nuaym el-Medenî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 287-289
Kırâat-i seb‘a imamlarından.
Tayyar Altıkulaç