ubade b. maüssema kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ubade b. maüssema
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


UBÂDE b. MÂÜSSEMÂ عبادة بن ماء السماء

Ebû Bekr Ubâde b. Abdillâh b. Muhammed b. Ubâde el-Ensârî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 13
Müveşşahlarıyla tanınan Endülüslü Arap şairi.
Zülfikar Tüccar