ubeydullah b. abdullah kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ubeydullah b. abdullah
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


UBEYDULLAH b. ABDULLAH عبيد الله بن عبد الله

Ebû Abdillâh Ubeydullāh b. Abdillâh b. Utbe b. Mes‘ûd el-Hüzelî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 18-19
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
Abdullah Kahraman